Uzyskiwanie pomocy z Funduszy Europejskich

 

  1. identyfikacja potrzeb klienta (przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe) i dobór właściwych źródeł finansowania,
  2. przygotowanie oceny szans i możliwości klienta na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.
  3. opracowanie biznesplanów, studium wykonalności i analiz finansowych,
  4. przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi wymaganymi załącznikami,
  5. kompletowanie niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie,
  6. pomoc w opracowaniu analiz i opinii jak: ocena wpływu na środowisko, opinie. budowlane, opinie prawne itd.